random thoughts on science and tech... yeah, it used to be about electronic lab notebooks but that was a decade ago

Sequences

PPAR? Sequences

 

PPAR?1

0 – 5’UTR ATG

1800

AY048694

A1-A2-Exons

 

CCTTTACCTC TGCTGGTGAC AAGAAGGCTG CATTTCTGCA TTCTGCTTAA TTCCCTTTCC TTAGATTTGA AAGAAGCCAA

CACTAAA

 

CCACAAATAT ACAGCAAGAA GGCCATTTTC TCAAACAAGA GTCAGCCTTT AACA

 

AAATTACCAT GGTTGACACA GAGATGCCAT TCTGGCCCAC CAACTTTGGG ATCAGCTCCG TGGATCTCTC CGTAATGGAC

GACCACTCCC ACTCCTTTGA CATCAAGCCC TTCACTACTG TTGACTTCTC CAGCATTTCT GCTCCACATT ATGAAGACAT

TCCATTCACA AGAACAGATC CGATGGTTGC GGATTATAAG TACGACCTGA AACTTCAAGA GTACCAAAGT GCAATCAAAG

TGGAGCCTGC TTCTCCACCT TATTATTCTG AGAAGACTCA GCTCTACAAT AAGCCTCACG AAGAGCCTTC CAACTCCCTC

ATGGCAATCG AATGTCGTGT CTGCGGAGAT AAAGCTTCTG GATTCCACTA TGGAGTTCAT GCTTGTGAAG GATGCAAGGG

TTTCTTCCGG AGAACAATCA GATTGAAGCT TATCTATGAC AGATGTGATC TTAACTGTCG GATCCACAAA AAAAGTAGAA

ATAAATGTCA GTACTGTCGG TTTCAGAAAT GCCTTGCAGT GGGGATGTCT CATAATGCCA TCAGGTTTGG GCGGATGCCA

CAAGCCGAGA AGGAGAAGCT GTTGGCGGAG ATCTCCAGTG ATATCGACCA GCTGAACCCA GAGTCCGCTG ACCTCCGGGC

CCTGGCAAAA CATTTGTATG ACTCATACAT AAAGTCCTTC CCGCTGACCA AAGCAAAGGC GAGGGCGATC TTGACAGGAA

AGACAACAGA CAAATCACCA TTCGTTATCT ATGACATGAA TTCCTTAATG ATGGGAGAAG ATAAAATCAA GTTCAAACAC

ATCACCCCGC TGCAGGAGCA GAGCAAAGAG GTGGCTATCC GCATCTTTCA GGGCTGCCAG TTTCGCTCCG TGGAGGCTGT

GCAGGAGATC ACAGAGTATG CCAAAAGCAT TCCTGGTTTC GTAAATCTTG ACTTGAACGA CCAAGTAACT CTCCTCAAAT

ATGGAGTCCA TGAGATCATT TACACAATGC TGGCCTCCTT GATGAATAAA GATGGGGTTT TCATATCCGA GGGCCAAGGC

TTCATGACAA GGGAATTTCT AAAGAGCCTG CGAAAGCCTT TTGGTGACTT TATGGAGCCC AAGTTTGAGT TTGCTGTGAA

GTTCAATGCA CTGGAATTAG ATGACAGCGA CTTGGCAATA TTTATTGCTG TCATTATTCT CAGTGGAGAT CGCCCAGGTT

TGCTGAATGT GAAGCCCATT GAAGACATTC AAGACAACCT GCTACAAGCC CTGGAGCTCC AGCTGAAGCT GAACCACCCT

GAGTCCTCGC AGCTGTTTGC CAAGCTGCTC CAGAAAATGA CAGACCTCAG ACAGATTGTC ACGGAACACG TGCAGCTACT

GCAGGTGATC AAGAAGACGG AGACAGACAT GAGTCTTCAC CCGCTCCTGC AGGAGATCTA CAAGGACTTG TACTAGCAGA

GAGTCCTGAG CCGCTGCCAA CATTTCCCTT CTTCCAGTTG CACTATTCTG AGGGAAAATC TGACACCTAA GAAATTTACT

GTGAAAAAGC ATTTTAAAAA GAAACGGTTT TAGAATATGA TCTATTTTAT GCATATTGTT TATAAAGACA CATTTACAAT

TTACTTTTAA TATTAAAAAT TCCCATCCTA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAA

 

PPAR?2

2 – 5’UTR ATG

1765

AY048695

B-Exons

 

AGCAAACCCC TATTCCATGC TGTTATGGGT GAAACTCTGG GAGATTCTCC TATTGACCCA GAAAGCGATT CCTTCACTGA

TACACTGTCT GCAAACATAT CACAAG

 

AAATTACCAT GGTTGACACA GAGATGCCAT TCTGGCCCAC CAACTTTGGG ATCAGCTCCG TGGATCTCTC CGTAATGGAC

GACCACTCCC ACTCCTTTGA CATCAAGCCC TTCACTACTG TTGACTTCTC CAGCATTTCT GCTCCACATT ATGAAGACAT

TCCATTCACA AGAACAGATC CGATGGTTGC GGATTATAAG TACGACCTGA AACTTCAAGA GTACCAAAGT GCAATCAAAG

TGGAGCCTGC TTCTCCACCT TATTATTCTG AGAAGACTCA GCTCTACAAT AAGCCTCACG AAGAGCCTTC CAACTCCCTC

ATGGCAATCG AATGTCGTGT CTGCGGAGAT AAAGCTTCTG GATTCCACTA TGGAGTTCAT GCTTGTGAAG GATGCAAGGG

TTTCTTCCGG AGAACAATCA GATTGAAGCT TATCTATGAC AGATGTGATC TTAACTGTCG GATCCACAAA AAAAGTAGAA

ATAAATGTCA GTACTGTCGG TTTCAGAAAT GCCTTGCAGT GGGGATGTCT CATAATGCCA TCAGGTTTGG GCGGATGCCA

CAAGCCGAGA AGGAGAAGCT GTTGGCGGAG ATCTCCAGTG ATATCGACCA GCTGAACCCA GAGTCCGCTG ACCTCCGGGC

CCTGGCAAAA CATTTGTATG ACTCATACAT AAAGTCCTTC CCGCTGACCA AAGCAAAGGC GAGGGCGATC TTGACAGGAA

AGACAACAGA CAAATCACCA TTCGTTATCT ATGACATGAA TTCCTTAATG ATGGGAGAAG ATAAAATCAA GTTCAAACAC

ATCACCCCGC TGCAGGAGCA GAGCAAAGAG GTGGCTATCC GCATCTTTCA GGGCTGCCAG TTTCGCTCCG TGGAGGCTGT

GCAGGAGATC ACAGAGTATG CCAAAAGCAT TCCTGGTTTC GTAAATCTTG ACTTGAACGA CCAAGTAACT CTCCTCAAAT

ATGGAGTCCA TGAGATCATT TACACAATGC TGGCCTCCTT GATGAATAAA GATGGGGTTT TCATATCCGA GGGCCAAGGC

TTCATGACAA GGGAATTTCT AAAGAGCCTG CGAAAGCCTT TTGGTGACTT TATGGAGCCC AAGTTTGAGT TTGCTGTGAA

GTTCAATGCA CTGGAATTAG ATGACAGCGA CTTGGCAATA TTTATTGCTG TCATTATTCT CAGTGGAGAT CGCCCAGGTT

TGCTGAATGT GAAGCCCATT GAAGACATTC AAGACAACCT GCTACAAGCC CTGGAGCTCC AGCTGAAGCT GAACCACCCT

GAGTCCTCGC AGCTGTTTGC CAAGCTGCTC CAGAAAATGA CAGACCTCAG ACAGATTGTC ACGGAACACG TGCAGCTACT

GCAGGTGATC AAGAAGACGG AGACAGACAT GAGTCTTCAC CCGCTCCTGC AGGAGATCTA CAAGGACTTG TACTAGCAGA

GAGTCCTGAG CCGCTGCCAA CATTTCCCTT CTTCCAGTTG CACTATTCTG AGGGAAAATC TGACACCTAA GAAATTTACT

GTGAAAAAGC ATTTTAAAAA GAAACGGTTT TAGAATATGA TCTATTTTAT GCATATTGTT TATAAAGACA CATTTACAAT

TTACTTTTAA TATTAAAAAT TCCCATCCTA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAA

 

 

PPAR?3

0 – 5’UTR ATG

1425

AY048696

A2-Exons

 

CCACAAATAT ACAGCAAGAA GGCCATTTTC TCAAACAAGA GTCAGCCTTT AACA

 

AAATTACCAT GGTTGACACA GAGATGCCAT TCTGGCCCAC CAACTTTGGG ATCAGCTCCG TGGATCTCTC CGTAATGGAC

GACCACTCCC ACTCCTTTGA CATCAAGCCC TTCACTACTG TTGACTTCTC CAGCATTTCT GCTCCACATT ATGAAGACAT

TCCATTCACA AGAACAGATC CGATGGTTGC GGATTATAAG TACGACCTGA AACTTCAAGA GTACCAAAGT GCAATCAAAG

TGGAGCCTGC TTCTCCACCT TATTATTCTG AGAAGACTCA GCTCTACAAT AAGCCTCACG AAGAGCCTTC CAACTCCCTC

ATGGCAATCG AATGTCGTGT CTGCGGAGAT AAAGCTTCTG GATTCCACTA TGGAGTTCAT GCTTGTGAAG GATGCAAGGG

TTTCTTCCGG AGAACAATCA GATTGAAGCT TATCTATGAC AGATGTGATC TTAACTGTCG GATCCACAAA AAAAGTAGAA

ATAAATGTCA GTACTGTCGG TTTCAGAAAT GCCTTGCAGT GGGGATGTCT CATAATGCCA TCAGGTTTGG GCGGATGCCA

CAAGCCGAGA AGGAGAAGCT GTTGGCGGAG ATCTCCAGTG ATATCGACCA GCTGAACCCA GAGTCCGCTG ACCTCCGGGC

CCTGGCAAAA CATTTGTATG ACTCATACAT AAAGTCCTTC CCGCTGACCA AAGCAAAGGC GAGGGCGATC TTGACAGGAA

AGACAACAGA CAAATCACCA TTCGTTATCT ATGACATGAA TTCCTTAATG ATGGGAGAAG ATAAAATCAA GTTCAAACAC

ATCACCCCGC TGCAGGAGCA GAGCAAAGAG GTGGCTATCC GCATCTTTCA GGGCTGCCAG TTTCGCTCCG TGGAGGCTGT

GCAGGAGATC ACAGAGTATG CCAAAAGCAT TCCTGGTTTC GTAAATCTTG ACTTGAACGA CCAAGTAACT CTCCTCAAAT

ATGGAGTCCA TGAGATCATT TACACAATGC TGGCCTCCTT GATGAATAAA GATGGGGTTT TCATATCCGA GGGCCAAGGC

TTCATGACAA GGGAATTTCT AAAGAGCCTG CGAAAGCCTT TTGGTGACTT TATGGAGCCC AAGTTTGAGT TTGCTGTGAA

GTTCAATGCA CTGGAATTAG ATGACAGCGA CTTGGCAATA TTTATTGCTG TCATTATTCT CAGTGGAGAT CGCCCAGGTT

TGCTGAATGT GAAGCCCATT GAAGACATTC AAGACAACCT GCTACAAGCC CTGGAGCTCC AGCTGAAGCT GAACCACCCT

GAGTCCTCGC AGCTGTTTGC CAAGCTGCTC CAGAAAATGA CAGACCTCAG ACAGATTGTC ACGGAACACG TGCAGCTACT

GCAGGTGATC AAGAAGACGG AGACAGACAT GAGTCTTCAC CCGCTCCTGC AGGAGATCTA CAAGGACTTG TACTAGCAGA

GAGTCCTGAG CCGCTGCCAA CATTTCCCTT CTTCCAGTTG CACTATTCTG AGGGAAAATC TGACACCTAA GAAATTTACT

GTGAAAAAGC ATTTTAAAAA GAAACGGTTT TAGAATATGA TCTATTTTAT GCATATTGTT TATAAAGACA CATTTACAAT

TTACTTTTAA TATTAAAAAT TCCCATCCTA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAA

 

 

PPAR?4

12 – 5’UTR ATG

1449

AY048697

B-C-Exons

 

AGCAAACCCC TATTCCATGC TGTTATGGGT GAAACTCTGG GAGATTCTCC TATTGACCCA GAAAGCGATT CCTTCACTGA

TACACTGTCT GCAAACATAT CACAAG

 

TGTTTCAGGA TGATTCTTGT CTCTGGATGT CAGCTGTCAT GATGGGAGAG GAATTAGTAA ATTCCCAGGT CAGTTTACAC

TGCAGAGTGA TCTTGGTCTG CATGAATCAG TAAGGATGGA CTGGATAAAC AAGTTGGAAC CACAGTTATG AGTACCATGA

CATTAACCTG AAACAAATGA GAAGGGATTG AAAAATCAGC AGTTAAGTGT CTTTTAAGGC CATTTCCAAC AAAACTACAA

AGGACCTATG AAAGGCTTTT CAG

 

AAATTACCAT GGTTGACACA GAGATGCCAT TCTGGCCCAC CAACTTTGGG ATCAGCTCCG TGGATCTCTC CGTAATGGAC

GACCACTCCC ACTCCTTTGA CATCAAGCCC TTCACTACTG TTGACTTCTC CAGCATTTCT GCTCCACATT ATGAAGACAT

TCCATTCACA AGAACAGATC CGATGGTTGC GGATTATAAG TACGACCTGA AACTTCAAGA GTACCAAAGT GCAATCAAAG

TGGAGCCTGC TTCTCCACCT TATTATTCTG AGAAGACTCA GCTCTACAAT AAGCCTCACG AAGAGCCTTC CAACTCCCTC

ATGGCAATCG AATGTCGTGT CTGCGGAGAT AAAGCTTCTG GATTCCACTA TGGAGTTCAT GCTTGTGAAG GATGCAAGGG

TTTCTTCCGG AGAACAATCA GATTGAAGCT TATCTATGAC AGATGTGATC TTAACTGTCG GATCCACAAA AAAAGTAGAA

ATAAATGTCA GTACTGTCGG TTTCAGAAAT GCCTTGCAGT GGGGATGTCT CATAATGCCA TCAGGTTTGG GCGGATGCCA

CAAGCCGAGA AGGAGAAGCT GTTGGCGGAG ATCTCCAGTG ATATCGACCA GCTGAACCCA GAGTCCGCTG ACCTCCGGGC

CCTGGCAAAA CATTTGTATG ACTCATACAT AAAGTCCTTC CCGCTGACCA AAGCAAAGGC GAGGGCGATC TTGACAGGAA

AGACAACAGA CAAATCACCA TTCGTTATCT ATGACATGAA TTCCTTAATG ATGGGAGAAG ATAAAATCAA GTTCAAACAC

ATCACCCCGC TGCAGGAGCA GAGCAAAGAG GTGGCTATCC GCATCTTTCA GGGCTGCCAG TTTCGCTCCG TGGAGGCTGT

GCAGGAGATC ACAGAGTATG CCAAAAGCAT TCCTGGTTTC GTAAATCTTG ACTTGAACGA CCAAGTAACT CTCCTCAAAT

ATGGAGTCCA TGAGATCATT TACACAATGC TGGCCTCCTT GATGAATAAA GATGGGGTTT TCATATCCGA GGGCCAAGGC

TTCATGACAA GGGAATTTCT AAAGAGCCTG CGAAAGCCTT TTGGTGACTT TATGGAGCCC AAGTTTGAGT TTGCTGTGAA

GTTCAATGCA CTGGAATTAG ATGACAGCGA CTTGGCAATA TTTATTGCTG TCATTATTCT CAGTGGAGAT CGCCCAGGTT

TGCTGAATGT GAAGCCCATT GAAGACATTC AAGACAACCT GCTACAAGCC CTGGAGCTCC AGCTGAAGCT GAACCACCCT

GAGTCCTCGC AGCTGTTTGC CAAGCTGCTC CAGAAAATGA CAGACCTCAG ACAGATTGTC ACGGAACACG TGCAGCTACT

GCAGGTGATC AAGAAGACGG AGACAGACAT GAGTCTTCAC CCGCTCCTGC AGGAGATCTA CAAGGACTTG TACTAGCAGA

GAGTCCTGAG CCGCTGCCAA CATTTCCCTT CTTCCAGTTG CACTATTCTG AGGGAAAATC TGACACCTAA GAAATTTACT

GTGAAAAAGC ATTTTAAAAA GAAACGGTTT TAGAATATGA TCTATTTTAT GCATATTGTT TATAAAGACA CATTTACAAT

TTACTTTTAA TATTAAAAAT TCCCATCCTA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAA

 

 

PPAR?5

3 – 5’UTR ATG

1425

AY048698

B-D-Exons

 

AGCAAACCCC TATTCCATGC TGTTATGGGT GAAACTCTGG GAGATTCTCC TATTGACCCA GAAAGCGATT CCTTCACTGA

CACACTGTCT GCAAACATAT CACAAG

 

TAGAGACTGG GTTTCACCAT GGTGTCGATC TCCTGACCTC GTGATCCACC CACCTCGGCC TCCCAAAGTG CTGGGATTAC

AAGC

 

AAATTACCAT GGTTGACACA GAGATGCCAT TCTGGCCCAC CAACTTTGGG ATCAGCTCCG TGGATCTCTC CGTAATGGAC

GACCACTCCC ACTCCTTTGA CATCAAGCCC TTCACTACTG TTGACTTCTC CAGCATTTCT GCTCCACATT ATGAAGACAT

TCCATTCACA AGAACAGATC CGATGGTTGC GGATTATAAG TACGACCTGA AACTTCAAGA GTACCAAAGT GCAATCAAAG

TGGAGCCTGC TTCTCCACCT TATTATTCTG AGAAGACTCA GCTCTACAAT AAGCCTCACG AAGAGCCTTC CAACTCCCTC

ATGGCAATCG AATGTCGTGT CTGCGGAGAT AAAGCTTCTG GATTCCACTA TGGAGTTCAT GCTTGTGAAG GATGCAAGGG

TTTCTTCCGG AGAACAATCA GATTGAAGCT TATCTATGAC AGATGTGATC TTAACTGTCG GATCCACAAA AAAAGTAGAA

ATAAATGTCA GTACTGTCGG TTTCAGAAAT GCCTTGCAGT GGGGATGTCT CATAATGCCA TCAGGTTTGG GCGGATGCCA

CAAGCCGAGA AGGAGAAGCT GTTGGCGGAG ATCTCCAGTG ATATCGACCA GCTGAACCCA GAGTCCGCTG ACCTCCGGGC

CCTGGCAAAA CATTTGTATG ACTCATACAT AAAGTCCTTC CCGCTGACCA AAGCAAAGGC GAGGGCGATC TTGACAGGAA

AGACAACAGA CAAATCACCA TTCGTTATCT ATGACATGAA TTCCTTAATG ATGGGAGAAG ATAAAATCAA GTTCAAACAC

ATCACCCCGC TGCAGGAGCA GAGCAAAGAG GTGGCTATCC GCATCTTTCA GGGCTGCCAG TTTCGCTCCG TGGAGGCTGT

GCAGGAGATC ACAGAGTATG CCAAAAGCAT TCCTGGTTTC GTAAATCTTG ACTTGAACGA CCAAGTAACT CTCCTCAAAT

ATGGAGTCCA TGAGATCATT TACACAATGC TGGCCTCCTT GATGAATAAA GATGGGGTTT TCATATCCGA GGGCCAAGGC

TTCATGACAA GGGAATTTCT AAAGAGCCTG CGAAAGCCTT TTGGTGACTT TATGGAGCCC AAGTTTGAGT TTGCTGTGAA

GTTCAATGCA CTGGAATTAG ATGACAGCGA CTTGGCAATA TTTATTGCTG TCATTATTCT CAGTGGAGAT CGCCCAGGTT

TGCTGAATGT GAAGCCCATT GAAGACATTC AAGACAACCT GCTACAAGCC CTGGAGCTCC AGCTGAAGCT GAACCACCCT

GAGTCCTCGC AGCTGTTTGC CAAGCTGCTC CAGAAAATGA CAGACCTCAG ACAGATTGTC ACGGAACACG TGCAGCTACT

GCAGGTGATC AAGAAGACGG AGACAGACAT GAGTCTTCAC CCGCTCCTGC AGGAGATCTA CAAGGACTTG TACTAGCAGA

GAGTCCTGAG CCGCTGCCAA CATTTCCCTT CTTCCAGTTG CACTATTCTG AGGGAAAATC TGACACCTAA GAAATTTACT

GTGAAAAAGC ATTTTAAAAA GAAACGGTTT TAGAATATGA TCTATTTTAT GCATATTGTT TATAAAGACA CATTTACAAT

TTACTTTTAA TATTAAAAAT TCCCATCCTA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAA

 

 

PPAR?6

11 – 5’UTR ATG

1449

AY048699

A1-A2-C-exons

 

CCTTTACCTC TGCTGGTGAC AAGAAGGCTG CATTTCTGCA TTCTGCTTAA TTCCCTTTCC TTAGATTTGA AAGAAGCCAA

CACTAAA

 

CCACAAATAT ACAGCAAGAA GGCCATTTTC TCAAACAAGA GTCAGCCTTT AACA

 

TGTTTCAGGA TGATTCTTGT CTCTGGATGT CAGCTGTCAT GATGGGAGAG GAATTAGTAA ATTCCCAGGT CAGTTTACAC

TGCAGAGTGA TCTTGGTCTG CATGAATCAG TAAGGATGGA CTGGATAAAC AAGTTGGAAC CACAGTTATG AGTACCATGA

CATTAACCTG AAACAAATGA GAAGGGATTG AAAAATCAGC AGTTAAGTGT CTTTTAAGGC CATTTCCAAC AAAACTACAA

AGGACCTATG AAAGGCTTTT CAG

 

AAATTACCAT GGTTGACACA GAGATGCCAT TCTGGCCCAC CAACTTTGGG ATCAGCTCCG TGGATCTCTC CGTAATGGAC

GACCACTCCC ACTCCTTTGA CATCAAGCCC TTCACTACTG TTGACTTCTC CAGCATTTCT GCTCCACATT ATGAAGACAT

TCCATTCACA AGAACAGATC CGATGGTTGC GGATTATAAG TACGACCTGA AACTTCAAGA GTACCAAAGT GCAATCAAAG

TGGAGCCTGC TTCTCCACCT TATTATTCTG AGAAGACTCA GCTCTACAAT AAGCCTCACG AAGAGCCTTC CAACTCCCTC

ATGGCAATCG AATGTCGTGT CTGCGGAGAT AAAGCTTCTG GATTCCACTA TGGAGTTCAT GCTTGTGAAG GATGCAAGGG

TTTCTTCCGG AGAACAATCA GATTGAAGCT TATCTATGAC AGATGTGATC TTAACTGTCG GATCCACAAA AAAAGTAGAA

ATAAATGTCA GTACTGTCGG TTTCAGAAAT GCCTTGCAGT GGGGATGTCT CATAATGCCA TCAGGTTTGG GCGGATGCCA

CAAGCCGAGA AGGAGAAGCT GTTGGCGGAG ATCTCCAGTG ATATCGACCA GCTGAACCCA GAGTCCGCTG ACCTCCGGGC

CCTGGCAAAA CATTTGTATG ACTCATACAT AAAGTCCTTC CCGCTGACCA AAGCAAAGGC GAGGGCGATC TTGACAGGAA

AGACAACAGA CAAATCACCA TTCGTTATCT ATGACATGAA TTCCTTAATG ATGGGAGAAG ATAAAATCAA GTTCAAACAC

ATCACCCCGC TGCAGGAGCA GAGCAAAGAG GTGGCTATCC GCATCTTTCA GGGCTGCCAG TTTCGCTCCG TGGAGGCTGT

GCAGGAGATC ACAGAGTATG CCAAAAGCAT TCCTGGTTTC GTAAATCTTG ACTTGAACGA CCAAGTAACT CTCCTCAAAT

ATGGAGTCCA TGAGATCATT TACACAATGC TGGCCTCCTT GATGAATAAA GATGGGGTTT TCATATCCGA GGGCCAAGGC

TTCATGACAA GGGAATTTCT AAAGAGCCTG CGAAAGCCTT TTGGTGACTT TATGGAGCCC AAGTTTGAGT TTGCTGTGAA

GTTCAATGCA CTGGAATTAG ATGACAGCGA CTTGGCAATA TTTATTGCTG TCATTATTCT CAGTGGAGAT CGCCCAGGTT

TGCTGAATGT GAAGCCCATT GAAGACATTC AAGACAACCT GCTACAAGCC CTGGAGCTCC AGCTGAAGCT GAACCACCCT

GAGTCCTCGC AGCTGTTTGC CAAGCTGCTC CAGAAAATGA CAGACCTCAG ACAGATTGTC ACGGAACACG TGCAGCTACT

GCAGGTGATC AAGAAGACGG AGACAGACAT GAGTCTTCAC CCGCTCCTGC AGGAGATCTA CAAGGACTTG TACTAGCAGA

GAGTCCTGAG CCGCTGCCAA CATTTCCCTT CTTCCAGTTG CACTATTCTG AGGGAAAATC TGACACCTAA GAAATTTACT

GTGAAAAAGC ATTTTAAAAA GAAACGGTTT TAGAATATGA TCTATTTTAT GCATATTGTT TATAAAGACA CATTTACAAT

TTACTTTTAA TATTAAAAAT TCCCATCCTA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAA

 

 

PPAR?7

1 – 5’UTR ATG

1425

AY048700

A1-A2-D-Exons

 

CCTTTACCTC TGCTGGTGAC AAGAAGGCTG CATTTCTGCA TTCTGCTTAA TTCCCTTTCC TTAGATTTGA AAGAAGCCAA

CACTAAA

 

CCACAAATAT ACAGCAAGAA GGCCATTTTC TCAAACAAGA GTCAGCCTTT AAC

 

CTAGAGACTG GGTTTCACCA TGGTGTCGAT CTCCTGACCT CGTGATCCAC CCACCTCGGC CTCCCAAAGT GCTGGGATTA

CAAGC

 

AAATTACCAT GGTTGACACA GAGATGCCAT TCTGGCCCAC CAACTTTGGG ATCAGCTCCG TGGATCTCTC CGTAATGGAC

GACCACTCCC ACTCCTTTGA CATCAAGCCC TTCACTACTG TTGACTTCTC CAGCATTTCT GCTCCACATT ATGAAGACAT

TCCATTCACA AGAACAGATC CGATGGTTGC GGATTATAAG TACGACCTGA AACTTCAAGA GTACCAAAGT GCAATCAAAG

TGGAGCCTGC TTCTCCACCT TATTATTCTG AGAAGACTCA GCTCTACAAT AAGCCTCACG AAGAGCCTTC CAACTCCCTC

ATGGCAATCG AATGTCGTGT CTGCGGAGAT AAAGCTTCTG GATTCCACTA TGGAGTTCAT GCTTGTGAAG GATGCAAGGG

TTTCTTCCGG AGAACAATCA GATTGAAGCT TATCTATGAC AGATGTGATC TTAACTGTCG GATCCACAAA AAAAGTAGAA

ATAAATGTCA GTACTGTCGG TTTCAGAAAT GCCTTGCAGT GGGGATGTCT CATAATGCCA TCAGGTTTGG GCGGATGCCA

CAAGCCGAGA AGGAGAAGCT GTTGGCGGAG ATCTCCAGTG ATATCGACCA GCTGAACCCA GAGTCCGCTG ACCTCCGGGC

CCTGGCAAAA CATTTGTATG ACTCATACAT AAAGTCCTTC CCGCTGACCA AAGCAAAGGC GAGGGCGATC TTGACAGGAA

AGACAACAGA CAAATCACCA TTCGTTATCT ATGACATGAA TTCCTTAATG ATGGGAGAAG ATAAAATCAA GTTCAAACAC

ATCACCCCGC TGCAGGAGCA GAGCAAAGAG GTGGCTATCC GCATCTTTCA GGGCTGCCAG TTTCGCTCCG TGGAGGCTGT

GCAGGAGATC ACAGAGTATG CCAAAAGCAT TCCTGGTTTC GTAAATCTTG ACTTGAACGA CCAAGTAACT CTCCTCAAAT

ATGGAGTCCA TGAGATCATT TACACAATGC TGGCCTCCTT GATGAATAAA GATGGGGTTT TCATATCCGA GGGCCAAGGC

TTCATGACAA GGGAATTTCT AAAGAGCCTG CGAAAGCCTT TTGGTGACTT TATGGAGCCC AAGTTTGAGT TTGCTGTGAA

GTTCAATGCA CTGGAATTAG ATGACAGCGA CTTGGCAATA TTTATTGCTG TCATTATTCT CAGTGGAGAT CGCCCAGGTT

TGCTGAATGT GAAGCCCATT GAAGACATTC AAGACAACCT GCTACAAGCC CTGGAGCTCC AGCTGAAGCT GAACCACCCT

GAGTCCTCGC AGCTGTTTGC CAAGCTGCTC CAGAAAATGA CAGACCTCAG ACAGATTGTC ACGGAACACG TGCAGCTACT

GCAGGTGATC AAGAAGACGG AGACAGACAT GAGTCTTCAC CCGCTCCTGC AGGAGATCTA CAAGGACTTG TACTAGCAGA

GAGTCCTGAG CCGCTGCCAA CATTTCCCTT CTTCCAGTTG CACTATTCTG AGGGAAAATC TGACACCTAA GAAATTTACT

GTGAAAAAGC ATTTTAAAAA GAAACGGTTT TAGAATATGA TCTATTTTAT GCATATTGTT TATAAAGACA CATTTACAAT

TTACTTTTAA TATTAAAAAT TCCCATCCTA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAA

 

 

 

5’UTR Exons

 

A1 (1, 6, 7)

CCTTTACCTC TGCTGGTGAC AAGAAGGCTG CATTTCTGCA TTCTGCTTAA TTCCCTTTCC TTAGATTTGA AAGAAGCCAA

CACTAAA

 

 

A2(1, 3, 6)

CCACAAATAT ACAGCAAGAA GGCCATTTTC TCAAACAAGA GTCAGCCTTT AACA

A2(7) *A deleted in final position

CCACAAATAT ACAGCAAGAA GGCCATTTTC TCAAACAAGA GTCAGCCTTT AAC

 

 

B(2, 4)

AGCAAACCCC TATTCCATGC TGTTATGGGT GAAACTCTGG GAGATTCTCC TATTGACCCA GAAAGCGATT CCTTCACTGA

TACACTGTCT GCAAACATAT CACAAG

B(5)*C instead of T

AGCAAACCCC TATTCCATGC TGTTATGGGT GAAACTCTGG GAGATTCTCC TATTGACCCA GAAAGCGATT CCTTCACTGA

CACACTGTCT GCAAACATAT CACAAG

 

C(4, 6)

TGTTTCAGGA TGATTCTTGT CTCTGGATGT CAGCTGTCAT GATGGGAGAG GAATTAGTAA ATTCCCAGGT CAGTTTACAC

TGCAGAGTGA TCTTGGTCTG CATGAATCAG TAAGGATGGA CTGGATAAAC AAGTTGGAAC CACAGTTATG AGTACCATGA

CATTAACCTG AAACAAATGA GAAGGGATTG AAAAATCAGC AGTTAAGTGT CTTTTAAGGC CATTTCCAAC AAAACTACAA

AGGACCTATG AAAGGCTTTT CAG

 

 

D(7)

CTAGAGACTG GGTTTCACCA TGGTGTCGAT CTCCTGACCT CGTGATCCAC CCACCTCGGC CTCCCAAAGT GCTGGGATTA

CAAGC

D(5)*C deleted in initial position

TAGAGACTGG GTTTCACCAT GGTGTCGATC TCCTGACCTC GTGATCCACC CACCTCGGCC TCCCAAAGTG CTGGGATTAC

AAGC

 

Sequence Analysis http://jaligner.sourceforge.net/

 

Fold at http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/hybrid/quikfold.php

Primers
A-I
gamma 1 – 190
gamma 6 – 453
gamma 7 – 274
F-I
gamma 2 – 130
gamma 4 – 393
gamma 5 – 214

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>